19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

Franchise Danışmanlık - Girişimcilik - 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

Türkiye’nin en büyük girişimcisi Mustafa Kemal Atatürk sadece yeni bir cumhuriyet kurmakla kalmadı onu ileriye taşıyacak gençliğe de söyleyecek çok güzel sözler bıraktı.Bize de bu sözleri layıkıyla göstermekten ve uymaktan şaşmayacağız. Bu sözleri hatırlayalım ve çevredemizdeki herkese hatırlatalım.

İşte Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlik ile ilgili sözleri;

Liderlik sadece savaş meydanlarında, ülke yönetiminde, eğitimde veya başka alanlarda ortaya çıkmaz. Liderlik tüm alanlarda vizyonunu ortaya koyabilmek, insanları peşinden sürükleyebilmek demektir. Ancak ne şanslıyız ki Atatürk gibi hedefleri, vizyonu, öngörüleri ve aklı çok ileride olan bir lidere sahibiz. O sadece baştan bir cumhuriyet kurmakla, hedeflerine koşmakla, kısa süre içinde çok büyük işler başarmakla kalmadı, yaptıklarını kime emanet edeceğini de çok iyi biliyordu.

–       Başımıza neler örülmek istenildiği ve nasıl karşı koyduğumuz ve daha doğrusu milletin arzu ve emellerine uyarak ve onun yardımıyla nasıl çalıştığımız görülmeli ve gelecek kuşaklar için ibret ve uyanıklığı gerektirmelidir. Zaten her-şey unutulur. Fakat biz her şeyi gençliğe bırakacağız. O gençlik ki hiçbir şeyi unutmayacaktır; geleceğin ışık saçan çiçekleri onlardır. Bütün umudum gençliktedir!

  • Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir.
  • Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz.
  • Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini ilelebet korumak ve müdafaa etmektir.
  • Milletin bağrından,temiz bir kuşak yetişiyor.Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak !
  • Gençler! Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç kuşakların anlayış ve enerjisine bağlanmıştır.

–       Her şeye rağmen kesinlikle bir aydınlığa doğru yürümekteyiz. Bende bu imam yaşatan kuvvet, yalnız aziz memleket ve milletim hakkındaki sonsuz sevgim değil, bugünün karanlıkları, ahlaksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve gerçek aşkıyla ışık serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik gördüğümdür.

–  Gençler için vatani işlerde ölmek söz konusu olabilir; fakat korkmak, asla!

– Gençler! Cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

–  Bu memleketin gençliği, hakkımda pek büyük sevgi gösterdi. Bu kadar layık olduğumu bilmiyordum. Arkadaşlar! Bu memleketi ve bu milleti yüzyıllardan beri berbat edenler çoktan ölmüştür. Bütün gençlik, buna iman etmelidir. Bizim kanımız akmadıkça bunlar bir daha geri gelmeyecektir.

– Bu kadar kuvvetli ve zinde bir gençlik içinde kendimi gördüğümden dolayı mutluyum.

– Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum. Buna gerçekten sevinmekteyim. Fakat beraber yaşadığımız sürece benim hedefime yürümenizi hepinizden istemek, geçerli bir hakkım olarak tanınmalıdır.

– Milletin bağrından temiz bir kuşak yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak!

– Asla şüphe yoktur ki cumhuriyetin gelecek evlatları, bizden daha çok bolluğa ve rahata kavuşmuş ve mutlu olacaklardır.

– Sizler, yeni Türkiye’nin geç evlatları, yorulsanız da beni izleyeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği amaca, bizim yüksek ülkümüze durmadan, yorulmadan yürüyecektir.

– Bugün ulaştığımız sonuç, yüzyıllardan beri çekilen milli felaketlerin doğurduğu uyanıklığın ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların karşılığıdır. Bu sonucu, Türk gençliğine emanet ediyorum.